46è. Viatge. Limousin, França. 1´5 maig 2024. Només ens queden 7 places.

Maig 2024. Sortida de les orquídies.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

divendres, 16 de març del 2012

La crisi incrementa els riscos ambientals, en especial de les inundacions i la sequera

Al Maresme i arreu de l'estat, la crisi està tenint incidències econòmiques i socials importants, però també té, i tindrà en un futur, importants incidències ambientals, que, a la seva vegada, incrementaran l'efecte de les primeres sobre les persones i les activitats.

On aquesta relació és i serà més visible, és en l'aigua, tan pel que fa a les pluges, com al seu aprofitament, distribució i tractament abans de tornar al medi.

Així, pel que fa al risc d'inundacions, desprès d'anys de permessibilitat en l'ocupació d'algunes lleres per part d'Ajuntaments i de la pròpia Generalitat, avui, l'administració competent, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ofegada en els seus propis deutes, ha abandonat el manteniment de les lleres i ha deixat desenes de trams de rieres i torrents en un potencial risc d'inundació elevat. Des de 20010 fins avui no hi hagut grans aiguats, però el dia que arribin (perquè arribaran), aquestes rieres no podran evacuar tota l'aigua pluvial, i aleshores es confirmaran els danys a persones i béns.

Complementàriament, el fet de trobar-nos en un nou període de sequera, juntament amb la paralització sinedie de la dessaladora de Blanes, deixa al Maresme en una situació molt fràgil quan arribi l'època de majors requeriments d'aigua, a l'estiu, just quan es passa de 430.000 a més de 600.000 persones, entre la població empadronada, les segones residències i els turistes. L'increment de les extraccions d'aigua, ja des d'ara mateix, i la falta de pluges, potenciarà una sobreexplotació dels aqüífers maresmencs, i en el pitjor dels casos,  pot incrementar l'intrusió marina d'aquestes reserves d'aigua natural, és a dir, la salinització de les mateixes per entrada d'aigua de mar. En alguns casos, fins s'ha valorar d'explotar aqüífers més profunds, amb resultats sobre la resta del sistema, ara per ara desconeguts.

Finalment, el tractament de les aigües residuals per part de les administracions està, ara per ara, garantit, però el que s'incrementa cada dia és l'abocament al medi, sense tractament, per part d'alguns industrials, amb un major risc de contaminació dels aqüífers.

Estem, doncs, davant d'una situació que contradiu la hipòtesi de que "en una societat avançada, els riscos ambientals presenten potencialment un menor risc". En el nostre cas, la crisi està afectant les mesures de control i minimització, i incrementant-ne el risc i afectant l'equilibri i la sostenibilitat del propi sistema.

dijous, 15 de març del 2012

Els efectes de les gelades a Argentona

Desprès dels intenses fredorades, nevades i gelades ara sols mancava per acabar d’arrodonir una sequera semblant a la del any 1947...
Des de les darreres pluges del passat novembre i d´alguns petits plugims... Fa mes de quatre mesos que no plou intensament, i això no ha fet mes que abonar alguns desastres com la collita a les hortes del Maresme i el Baix Llobregat, concretament la collita de les carxofes, escaroles rissades entre d´altres malmeses.

Mes preocupant encara son les terres de seca on els brins de ordi, civada i altres farratges estan sucumbint per la dura sequera que estem patint, sembla que els únics supervivents son els ametllers florits, però no cal veure’ls per ganya que fan.

Per altre banda els efectes de les gelades i ara la sequera , el arbrat, arbustos i plantes domestiques estan agonitzant per la manca d´aigua. No mes cal donar un tomb per els veïnats de la vila, per adonar-nos dels efectes que han patit principalment els llimoners, eucaliptus, estan tots amb les branques i les fulles seques, axí com altres arbusts i plantes al·lòctones que no estan adaptades.

També els canyissars, fenassos i altres plantetes de marge estan patint els efectes de la sequera. Axis es que sols ens queda fer una novena...o treura el Sant Domingo" tot esperant que intercedeixi per natros ...i faci ploure aviat !!!

La llàstima que no podem culpar a cap institució ni els "Mini Molines" de torn... i si mes no, caldrà fer cas de les dites del "Calendari del Pagès" on diuen que per " l´Abril pluges mil"