46è. Viatge. Limousin, França. 1´5 maig 2024. Només ens queden 7 places.

Maig 2024. Sortida de les orquídies.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

dijous, 5 d’agost del 2010

Argentona no disposa encara de normativa de protecció sonora adequada a les situacions actuals

Si Argentona és capdevantera en matèria de recollida selectiva, en matèria de protecció acústica està a la cua dels municipis maresmencs.
Per a garantir la protecció de les persones en les hores de descans, la Generalitat de Catalunya va promulgar la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. Aquesta Llei distingeix les mesures a aplicar segons les franges horàries, l’ús de la maquinària en les obres que es fan a la via pública i la construcció s’ha d’ajustar a la franja horària de funcionament que la Llei estableix.
Argentona, sense mapa de capacitat acústica. La Llei 16/2002 establia que els municipis com Argentona habien de disposar abans del 2005 del mapa de capacitat acústica, amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es dictin per al desplegament de la Llei han d’establir els criteris per a l’elaboració d’aquests mapes de capacitat acústica. La finalitat és que les actuacions de qualsevol mena (implantació de noves indústries, activitats, comerços,..etc) que es facin en el territori integrin el vector soroll des de la gènesi tot adoptant com a objectius de qualitat els nivells d’immissió definits en el mapa.
A data d'avui, Argentona NO ha aprovat aquest mapa, i és dels pocs municipis maresmencs que, tot i tenir l'obligació, no en té.

A més de no disposar de la planificació de protecció acústica, cal sumar-hi que tampoc tenim una ordenança de protecció acústica moderna, adaptada a les situacions actuals: així, no hi ha normativa local que reguli el soroll a les festes, que defineixi les zones protegides i sensibles, o que ens ajudi a controlar la contaminació generada per les autopistes.
Es aquí on els argentonins i argentonines estem desprotegits, especialment quan hi ha diferents zones urbanes i industrials per desenvolupar i es preveu ampliar l'autopista i construir una línea de ferrocarril.

dilluns, 2 d’agost del 2010

Natura crea un dels productes turístics estrella per difondre Mataró al món!

Francesc Navarro, David Farell i Oriol Bassa i l'entitat Natura son els creadors d'un dels productes turístics que difonen la ciutat de Mataró al món, igual que ho son en Robafaves o les galetes Laietanes. Així es pot trobar la guia "Descobrim Mata i les Cinc Sènies" a la Botiga de Turisme de Mataró.