46è. Viatge. Limousin, França. 1´5 maig 2024. Només ens queden 7 places.

Maig 2024. Sortida de les orquídies.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

dimarts, 2 d’agost del 2011

Argentona s'ha de posar al dia pel que fa a contaminació acústica

Si parlem de contaminació acústica a Argentona, és parlar del soroll molest que generen les autopistes, les quals, malgrat disposar obligatòriament de mesures de minimització de l'impacte ambiental, la part del nucli urbà que dóna a la riera d'Argentona i les cases de pagès de banda i banda, a més del veïnat del Cros, suporten, especialment als matins i vespres i caps de setmana, l'increment de trànsit d'aquestes infraestructures, on no s'ha instal.lat cap sistema per reduir la contaminació causada pel soroll. En aquest cas el responsable és la Generalitat de Catalunya, que si fes cas del seguiment ambiental de la infraestructura, ja faria anys que hauria d'haver fer els treballs de millora esmentats.

Però hi ha més contaminació acústica, com la que es genera puntualment en obres públiques i privades, les festes i la pròpia de la convivència entre veïns. En aquest cas, la competència és municipal, i hauria de ser l'Ajuntament el que disposés de normativa adient, que permetés fer-ne el seguiment i control. Però és aquí on el nou equip de govern municipal té molta feina a fer. Argentona és un dels pocs municipis de 10.000 a 15.000 habitants del Maresme que no te elaborat i aprovat els mapes de capacitat acústica, no disposa d'ordenança de sorolls i vibracions, i la normativa municipal és limita a una ordenança de convivència ciutadana en la qual moltes d'aquestes situacions queden difuses i sense una resposta clara i eficient.  Es aleshores quan als argentonins nomès els resta acollir-se a la normativa a nivell autonòmic i estatal per regular la contaminació acústica.