46è. Viatge. Limousin, França. 1´5 maig 2024. Només ens queden 7 places.

Maig 2024. Sortida de les orquídies.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

diumenge, 17 de maig del 2015

L'entitat Natura s'adhereix a la Declaració Maresme 2015, per un nou model de mobilitat

Per la conversió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls, en la via de comunicació comarcal dels municipis del Maresme, lliure de peatge el 2016. Per la recuperació de la façana litoral i per un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l’ordenació del territori i el transport públic. Ens expressem de forma unitària davant les administracions superiors que tenen la capacitat d’intervenció i d’inversió i Declarem

Primer.- - La reclamació unànime del territori per l'alliberament del peatge de l'autopista del Maresme i la seva conversió en via ràpida comarcal interurbana. - Coneixedors que actualment la concessió acaba el 2021, instem a iniciar immediatament negociacions amb totes les parts implicades i a utilitzar tots els instruments polítics a l'abast, per fer possible el seu rescabalament no més enllà del 2016.

Segon.- La necessitat d'un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l'ordenació del territori i el transport públic, prioritzant la planificació i inversions en aquest sentit. La reclamació al Govern de la Generalitat de la redacció del PLA DIRECTOR DE MOBILITAT del Maresme , al llarg del 2015, amb la participació i consens del territori. Que aquest contempli, posi data i proveeixi de mesures inversores urgents per tal de cobrir els següents àmbits: - Millora dels accessos a la C-32, per donar servei adequat als municipis de la comarca, convertint-la així, en l'alternativa real a l'antiga N-II. - La necessitat urgent i inajornable de recuperar la façana litoral i convertir-la en una via cívica, un gran passeig per vianants, ciclistes i de mobilitat urbana. - Completar la inversió pública per la pacificació de l'antiga N-II i el traspàs de la seva titularitat i competències als ajuntaments. - La millora de la xarxa actual de carreteres, enlloc de fer-ne de noves. - La millora a curt termini del servei de ferrocarril, ampliació de capacitat i la recuperació dels trens directes fins l'aeroport. - Potenciar solucions eficients com el bus ràpid i de manera coordinada amb les xarxes de bus urbanes. - La creació d'espais d'aparcament per l'intercanvi modal. - Que es contempli, a mig/llarg termini, solucions d'alta inversió en ferrocarril especialment la connexió ferroviària entre el Maresme i el Vallès.

Tercer.- Reclamem la inversió de la totalitat dels 400 M €, de recursos convinguts en ferm per a millores en las infraestructures i la mobilitat del Maresme, entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat. Finalment, manifestem la voluntat de mantenir el diàleg amb l'administració de la Generalitat de Catalunya, defensant amb fermesa el posicionament expressat pel territori. Maresme,

Maig del 2015