46è. Viatge. Limousin, França. 1´5 maig 2024. Només ens queden 7 places.

Maig 2024. Sortida de les orquídies.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

dimecres, 27 d’octubre del 2021

L'entitat Natura signa un acord de custòdia amb l'Ajuntament de Mataró per gestionar 14000 metres quadrats de platges naturals i dunes a Mataró

Es treballarà conjuntament per potenciar la vegetació de l’espai dunar, assegurar-ne la conservació a llarg termini, així com potenciar i difondre els valors ambientals i paisatgístics de les dunes, que a Mataró ocupen 1,4 Ha. Les dunes de la platja del Varador es van perfilar l’any 2000 amb la pròpia sorra de la platja, dins el Projecte de rehabilitació i millora de la façana litoral marítima de Mataró, treballs que va desenvolupar el Ministerio de Medio Ambiente i dels quals l’Ajuntament en va assumir el manteniment. En un inici, la funció prevista per les dunes era protegir l’espai interior i recrear una massa vegetal resistent i definidora del paisatge dunar amb espècies pròpies del litoral mediterrani. Les dunes tenen un destacat valor paisatgístic i compleixen un paper important pel que fa a la reserva de sorra, protecció contra els processos erosius de la costa i les inundacions marines, reserva de biodiversitat (s’hi troben multitud d’insectes, alguns rèptils i diferents espècies d’ocells insectívors, un espai de mitigació i resiliència en cas d'inundacions marines, potencial econòmico-turístic i sensibilització ambiental. Des de l’any 2020, i en compliment d’un acord del Ple, l’espai s’ha preservat amb un tancat perimetral per protegir les dunes del pas d’usuaris de les platges. Actualment estan delimitades cinc zones que ocupen 14.199 m2 i on hi ha presència de plantes psammòfiles, la vegetació especialitzada que colonitza aquests ambients i que és un indicador del bon estat ecològic de les platges. L'entitat Natura, a través del Dr. Oriol Bassa, enginyer de forests, va elaborar el projecte de naturalització i millora de les platges naturals i dunes del varador de Mataró, a través del qual es vertebra tota l'actuació als espais que formen part de l'acord de custòdia. Al seu torn, és un dels primers acords de custòdia sobre sistemes naturals que es signa al Maresme. Objectius de l’acord de custòdia L’acord signat ara entre l’Ajuntament i Natura té com a objectiu general potenciar la vegetació de l’espai dunar i assegurar la seva conservació a llarg termini i de manera compatible amb les activitats turístiques i de lleure que es realitzen a la platja. A més, les dues entitats assumeixen el compromís de potenciar i difondre els valors de la vegetació dunar. Així, Natura es compromet a eliminar les espècies invasores existents i subministrar i revegetar les dunes d’acord a una memòria tècnica de restauració i un pla anual d’activitats; treballar per aconseguir els recursos necessaris per dur a terme les actuacions; fer el seguiment dels objectius i redactar una memòria anual sobre l’evolució de la vegetació, entre altres qüestions. Per la seva part, l’Ajuntament demanarà a les administracions competents els permisos que es requereixin per a les actuacions de potenciació de la vegetació; aplicarà mesures ambientals a la platja (no acumular restes de Posidònia oceànica al perímetre, no fer neteja mecanitzada i no permetre l’entrada de persones ni gossos a la zona delimitada); es compromet a no realitzar ni autoritzar la introducció d’espècies foranes o la crema d’herbes a la zona dunar; difondre les actuacions de l’acord de custòdia; mantenir les tanques; instal·lar un rètol informatiu dels valors de l’àmbit, un contingut web o un plafó amb informació de l’acord de custòdia, etc. L’acord de custòdia tindrà la mateixa vigència que l’actual Pla d’Usos de la platja del Varador (2021-2024). Acabat aquest temps, es podrà prorrogar anualment. Accions prèvies Des de la seva delimitació, les dunes de la platja del Varador s’han convertit en un espai d’educació ambiental i sensibilització que ha implicat centres educatius de la ciutat. Previ a la signatura de l’acord, l’entitat Natura ha realitzant tasques ara contemplades per conveni, com dos assessoraments en accions de neteja promogudes per centres educatius (2020 i 2021), una neteja organitzada directament per l’entitat Natura (setembre 2020) i una plantació de vegetació dunar (setembre 2021). Per la seva banda, el maig passat l’Ajuntament va retirar els rizomes de canya americana que hi havia a l’espai dunar per evitar que aquesta espècie invasora torni a sortir. L'entitat Natura, Naturalistes del Maresme, ha signat un Acord de Custodia per a gestionar les platges naturals de Sant Pol de Mar, que comporta actuar en un territori de 4'5 hectareas. La primera actuació que es portarà a terme serà la protecció d'un tram de la platja de la Murtra, per tal de que de forma natural, es puguin anar recuperarant les espècies psammòfiles, com el rave de mar, el melgó, el jull marí, la lleteresa de mar, el panical marí i la creuadeta, entre d'altres. Paral.lelament s'està controlant la vegetació invasora, com la canya, per tal de reduir la seva presència a les platges restaurades. L'acord de custòdia s'executa en base a un projecte elaborat per l'entitat Natura, i que s'anirà desenvolupant per mutuu acord entre la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar i l'entitat Natura. Natura gestiona, avui dia, les platges naturals de Sant Pol de Mar i les platges i dunes del Varador de Mataró, agrupant més de 6 hectàrees.