46è. Viatge. Limousin, França. 1´5 maig 2024. Només ens queden 7 places.

Maig 2024. Sortida de les orquídies.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

dimecres, 4 de febrer del 2015

El PI GROS DEL SANT CRIST o quan les coses no es fan bé

Sí, el Pi Gros del Sant Crist (Pinus pinea) s'està morint, i segurament hi té molt a veure com s'han fet les coses els últims mesos.

Primer de tot, cal saber que aquest arbre, no és un arbre qualsevol, sinó que és un Arbre Monumental Catalogat d'Interès Comarcal i Local, ha estat protegit darrerament amb la màxima protecció d'element natural d'Argentona, amb el Codi A2-01, i tenia unes dimensions considerables, prop de 260 cm de perímetre de soca.

Quan un Arbre Monumental té alguna patologia o problema fisiològic d'importància, el primer que cal fer, és demanar a un expert que determini la causa. I per fer-ho, podem demanar l'assessorament de tècnics privats, municipals o del Servei de Protecció dels Vegetals de la Generalitat de Catalunya, que fan aquest tipus d'assessorament de forma ràpida, tècnica, diligent i gratuïta. Una vegada es coneix la causa (o causes), és quan es procedeix a fer el tractament més adequat per poder resoldre el problema i recuperar l'estat de l'arbre.

En el cas que ens pertoca, el Pi Gros del Sant Crist, tenim coneixement que es va demanar un informe a Ferrovial (a la qual pertany Cespa, empresa concessionària de la Jardineria a Argentona), en el qual constava explícitament que, revisat l'arbre el passat mes de novembre, no se li veia presència de fongs, ni d'insectes. tan mateix, consta a l'informe que se li va fer un tractament de coure a les arrels i a les fulles. En desconeixem el producte en concret, la dosis i la data de tractament, ja que no surten a l'informe, ni tampoc el nom i la categoria professional del tècnic o tècnics que van redactar l'informe i van dirigir els tractaments. En cap cas, no consta que participessin a la determinació de les patologies els tècnics del Servei de Protecció dels Vegetals de la Generalitat de Catalunya.

Link: Intervenció del Sr. Pere Mora, Regidor de Medi Ambient, al Ple del Febrer del 2015, minut 20.30h

Per altra banda, el Sr. Pere Mora, regidor de Medi Ambient, al Ple del 2 de febrer, recriminava que Natura, no es va posar en contacte amb l'Ajuntament per oferir la seva experiència. Doncs bé, si que ho vam fer, Natura va demanar a l'Ajuntament, el dia 26 de gener, en el Consell de Patrimoni, que li passava al Pi Gros, i quines actuacions s'estaven executant, malgrat que fins aquella data no haviem estat informats pel Consistori. 


Mora també explicava al Ple de l'Ajuntament que ...aquest arbre és com una persona de 100 anys, vella, que tota la vida ha viscut malament... Doncs no és ben bé així; aquest arbre no era vell, pel que pot arribar a viure un pi pinyer (fins a 500 anys) i mai ha viscut malalment, sino, no hagués arribat a crèixer a les dimensions que té ara, ni hagués tingut la vigorositat que tenia fa uns mesos. Com diu el Regidor de Medi Ambient, tenia una part d'arrels en un talús i una altra part sota una carretera asfaltada, però així ha estat els darrers 50 anys, sense presentar cap símptoma. 

Per Natura, les coses no s'han fet bé, quan:

  • Hores d'ara no sabem encara si el va atacar un fong, un insecte o bé algún brétol el va enverinar.
  • No es va demanar informe a tècnics experts en patologies d'arbres, com els tècnics del Servei de Protecció dels Vegetals, de la Generalitat de Catalunya, malgrat que l'assessorament era gratuït.
  • Es va fer un tractament, quan es desconeixien les causes que causaven els danys a l'arbre.
  • No es va informar al Consell Municipal de Patrimoni de que un Element Natural Catalogat, de propietat municipal, estava petint una patologia que el portaria a la seva desaparició,
El PI GROS DEL SANT CRIST s'està morint, però entre tots, hem d'ententar que això NO torni a passar. Es pot fer d'una altra manera.