42. Viatge. Els càtars a Occitània, França. 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre de 2021.

43è Viatge. Escòcia. Juny 2021.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

dimarts, 17 d’abril de 2012

Mutilats diversos arbres i arbredes incloses dins el Catàleg de Patrimoni Natural d'Argentona

Els millors arbres de la Riera de Clarà i l'Aixernador d'Argentona, inclosos dins el Catàleg de Patrimoni d'Argentona, van ser mutilats sense contemplacions per una empresa subcontractada per FECSA-ENDESA.  Això va passar a mitjans de març, quan dins les feines de manteniment de la vegetació sota les línies elèctriques per evitar el risc d'incendis forestals, aquesta empresa va executar els treballs de tala i poda, sense disposar de les autoritzacions municipals per treballar en l'àmbit dels elements Catalogats, tot i que, segons ha confirmat l'Ajuntament en un informe, l'empresa va sol.licitar aquestes autoritzacions, i fins es van visitar els espais on s'havia d'actuar per part de representants municipals i de l'empresa de serveis subcontractada per FECSA-ENDESA, però va actuar abans de rebre la confirmació de l'administració local. També s'indica a l'informe municipal que l'empresa subcontractada va actuar amb un desconeixement de la normativa local.  Així, en alguns dels arbres afectats a la Riera de Clarà, s'ha esporgat a distàncies superiors de les que venen indicades en la normativa de prevenció d'incendis, deixant els arbres estèticament desaquilibrats i amb talls mal fets, amb un increment del risc de ser afectats per fongs i insectes.

Ens trobem, doncs, en la segona vegada que aquestes empreses de serveis malmeten patrimoni natural argentoní sense cap mena de restriccions, com va passar anteriorment a la Riera de Riudemeia, un espai dins el Parc de la Serralada Litoral, en el qual es va talar un alocar consolidat de més de 500 m2.                                                                         
Així, Natura, que ja ha mantingut contactes amb la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament d'Argentona sobre aquest tema, demana a l'administració local que investigui els danys causats als elements Catalogats, i que s'obri un expedient informatiu i, si cal, es demanin danys patrimonials per la pèrdua de valor dels elements patrimonials afectats.
            
A la vegada, es demana que des de l'Ajuntament s'informi a les empreses de serveis i d'altres agents que actuen sobre el territori de la presència d'elements catalogats i de la necessitat de preservar-los, i que s'estableixi un sistema de coordinació més efectiu, que eviti aquest tipus d'impactes sobre el patrimoni natural d'Argentona.