42. Viatge. Els càtars a Occitània, França. 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre de 2021.

43è Viatge. Escòcia. Juny 2021.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

dissabte, 2 d’abril de 2011

L'Ajuntament d'Argentona suspèn en les accions de territori i sostenibilitat en el mandat 2007-2011

Com a les anteriors eleccions municipals d'Argentona, el 2007 l'entitat Natura va proposar deu accions a les formacions per a la millora del medi ambient i el territori. O bé pel seu compte, o bé atenent les propostes de Natura, l'actual equip de govern, Tots per Argentona i CiU, van incloure al programa de govern la major part d'aquestes accions (com es pot comprobar al final d'aquest document), i avui, quan s'acaba la legislatura, podem fer valoració de la feina feta:

No s'ha avançat en la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Es va començar anulant el Poum que es redactava per indicacions de l'anterior govern -el qual contenia actuacions tan invasives com construïr a Sant Jaume de Traià-, però no han estat capaços de redactar-ne un de nou.
No s'ha avançat en l'Agenda 21, assumint només accions puntuals i sense un caràcter unitari.
No s'ha ampliat el PEIN com constava a l'acord de govern. Així, s'ha deixat fora tot l'espai del marge esquerra que ocupa els boscos de menor altitud i tota la plana agroforestal, que concretament, és la zona més sensible que tenim a Argentona per a ser urbanitzada.
No s'ha actuat en la recuperació de la Riera d'Argentona. Tot que hi ha hagut oportunitats de fer accions en aquest sentit, i que d'altres municipis han aprofitat.
S'ha restaurat la Font Picant (una bona feina!), però no hi ha rastre del punt d'informació del Parc que es proposava. De fet, Argentona es un dels municipis que més paga, i que no té cap instal.lació del Parc, com si que tenen Alella, Vilassar de Dalt, Vilanova del Vallès etc.
No s'ha tancat la Pedrera de la Feu, sinó que ha seguit funcionant sense adequar-se a la normativa d'activitats vigent. Aquest govern va signar un conveni amb l'empresa que explotava la pedrera per aportar diners a l'arrenjament dels carrers, i nomès en va aportar la mitad. La resta no els aportarà mai, ja que va fer suspensió de pagaments l'any 2010.
S'ha endegat la recollida selectiva per Taxa Justa, recolzada per Natura, però que ja vam dir que cal revisar-la per millorar-la i resoldre diverses problemàtiques que genera.

En sintesi, si avaluem el que es va acordar en l'apartat de territori del pacte de govern, tenim que es suspèn l'acció de govern en les àrees de territori i sostenibilitat.
Entenem que en 4 anys no es podia fer tot, però si haguessim pogut actuar en temes tan sensibles com el POUM, l'ampliació del PEIN  a tot el marge esquerre, o fer que la pedrera de la Feu complís la normativa d'activitats.


Ara hi ha eleccions. A veure que ens proposa cada formació política. 

Els ACORDS I COMPROMISOS del programa de govern 2007-2011 de TxA i CiU

I. Territori
Analitzarem la situació actual amb l’objectiu d’aconseguir, mitjançant un procés participatiu eficient i amb el màxim consens polític i social, l’elaboració d’un Pla d’Ordenació Urbanística, no descartant, si s’escau, suspendre la tramitació de l’actual.
Desenvoluparem l'agenda 21 com a eina bàsica de gestió ambiental, amb l’establiment d’una oficina específica.
Incorporarem l'Espinal i tot el marge esquerre de la riera dins el Pla Especial d'Interès Natural, cercant el consens amb el sector agrícola i forestal.
Recuperarem la riera d'Argentona i els seus ecosistemes agraris i naturals amb criteris d'integració paisatgística.
Convertirem l’espai de la Font Picant en un parc lúdic i punt de partida de les diverses rutes i itineraris excursionistes de la vila amb un centre d’informació i interpretació del parc natural Serralada Litoral.
Treballarem activament per tancar la pedrera de la Feu i restaurar la zona afectada. Mentrestant, s'instaran les accions necessàries per estalviar les molèsties als veïns i els danys al sistema viari.
Convertirem el sector de Can Doro en un espai públic, preservant la Font de Sant Domingo i la mina en la seva ubicació actual.
Impulsarem la recepció de les urbanitzacions.
Instarem a l’ACA perquè construeixi la xarxa de clavegueram d’aigües residuals i pluvials per al seu posterior tractament, preferentment amb la construcció d’una depuradora
Millorarem el servei de recollida selectiva i n’estudiarem el soterrament en les àrees d’emergència i altres zones que ho requereixin. Ampliarem la deixalleria d’acord amb les necessitats de la ciutadania.


I aquí teniu les PROPOSTES NATURA per les eleccions 2007 (en vermell el que no està fet, en taronja el que està parcialment fet)


Redactar un POUM participatiu, que cerqui el màxim concens, i que inclogui propostes reals i concretes que caminin cap a la sostenibilitat i l’integració social.
• Ampliar el PEIN a Argentona. Incorporar TOT el marge esquerra de la riera d’Argentona, incloent els veïnats de Sant Jaume, La Pujada, Pins, així com el sòl agroforestal de Clarà i les planes agricoles de l’oest de Madà i can Garí.
• Millorar la facana de la riera d’Argentona. Protegir i restaurar aquest connector i integrar-lo com un espai naturalitzat de qualitat.
• Potenciar el Parc Serralada Litoral, augmentant la participació i interès de l’Ajuntament d’Argentona i requerir un millor funcionament de l’orgen gestor del Parc. Aprobar un pla de gestió dels recursos naturals i del paisatge, amb especial interès pels sectors agricoles, forestals i cinegètics.
• Tencar la pedrera de la Feu, restaurar l’espai i incorporar-lo a l’espai natural protegit de la Serralada Litoral.
• Aprobar i aplicar ordenances de protecció del medi natural i urbà i de foment de les energies renovable si l’estalvi d’aigua
• Integrar de forma racional les noves infraestructures i les ja existents al teixit natural, agrícola i urbà d’Argentona (tren, laterals C-32...)
• Redactar i aplicar l’Agenda 21 local, que desenvolupi el Pla d’Actuació Ambiental. Crear l’Oficina 21 de l’Ajuntament d’Argentona.
• Potenciar la minimització dels residus sòlids urbans i la recollida selectiva, consolidant el porta a porta i la deixalleria.
Convertir el carrer gran, de la Placa Nova a la Font de Sant Domingo en un vial peatonal, amb arbres, bancs, botigues...